2011. július 15., péntek

Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer - „Mi otthonunk felújítási és új otthon építési alprogram”

Pályázók köre:

Energiahatékonysági felújítást megvalósító beruházások esetén:

- természetes személyek,

- lakásszövetkezetek,

- társasházak (a lakásszövetkezet és a társasház a továbbiakban együttesen: lakóközösség).

Új építés esetén:

- természetes személyek,

- az építtető gazdálkodó szervezet, amennyiben az építendő ingatlan társasház.

Támogatható tevékenységek köre:

- nyílászárók energia-megtakarítást eredményező cseréje, beépítése,

- az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló, vagy árnyékvető szerkezetek beépítése homlokzatok és födémek hőszigetelése,

- meglévő, hagyományos energiaforrással működtetett (gáz, szén, elektromos áram) fűtési és használati melegvíz rendszerek felújítása, korszerűsítése, átalakítása,

- hővisszanyerős szellőzési rendszer létesítése,

- a megújuló energiafelhasználás növelése, a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházások az energiatermelésre, a tárolásra, az energia hálózatba való esetleges visszatáplálásra.

Megújuló energia alkalmazása kötelező a következő esetekben:

- új építés esetén,

- felújításnál 50%-os támogatási intenzitás esetében,

- D vagy C kategóriából A energetikai osztályba történő elérés esetén,

- B kategóriából A+ energetikai osztályba történő elérés esetén.


Támogatás mértéke:

Energiahatékonysági felújítását megvalósító beruházások esetén

- min. 50 %-os fűtés és HMV fajlagos energiaigény megtakarításnál 40%-os támogatási intenzitás, max. 3 millió Ft/lakás támogatás;

- min. 60%-os fűtés és HMV fajlagos energiaigény megtakarításnál 50%-os támogatási intenzitás, max. 5 millió Ft/lakás támogatás.

Új, energiatakarékos ingatlanok építésének támogatása:

- A energetikai minőségű épület építése esetén: 40 ezer Ft/m2, de max. 4 millió Ft lakóegységenként;

- A+ energetikai minőségű épület építése esetén: 60 ezer Ft/m2, de max. 6 millió Ft lakóegységenként.

Benyújtási határidő:

Pályázatot 2011. augusztus 15-től 2011. október 30. 24:00 óráig vagy a rendelkezésre álló keret kimerüléséig lehetséges benyújtani.

A jogosultság teljes körű vizsgálatához további információk szükségesek, amire a Pályázóval történő személyes egyeztetés alkalmával kerül sor.

2011. június 21., kedd

Július 15-ig még pályázat az Új Magyarország Vidékfejlesztési programban is!

Június 15. a határideje a "Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése" és a "Kertészeti ültetvények korszerűsítése, korszerű ültetvények létesítése" c. pályázatok beadásának.

Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett vagy tervezett gazdasági tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó alábbi, gazdaságon kívül végzett tevékenységre:
a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök
gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása
gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése

Bővebben

Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe a támogatási rendeletben felsorolt ültetvény faj- vagy fajtaszerkezet-változtatása, faj- vagy fajtaszerkezet-korszerűsítése érdekében, meglévő ültetvény területének növeléséhez, új intenzív ültetvény telepítéséhez és az ültetvénynek a beruházás befejezéséig történő ápolásához.

Bővebben

2011. június 20., hétfő

Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése

A konstrukció a vízkárokkal (ár- bel- és csapadékvíz elöntéssel) sújtott települések belterületének védelmét szolgáló, bel- és külterületi művek rekonstrukcióját és fejlesztését támogatja.

Támogatás mértéke: maximum az összes elszámolható költség 90%-a
Támogatás összege: minimum 10.000.000 Ft, maximum 400.000.000 Ft lehet

Benyújtási határidő:
Az első szakaszban a pályázatok benyújtása 2011. június 30. és 2011. november 3. között lehetséges.

részletekért kattintson erre a hivatkozásra

2011. június 7., kedd

Telephelyfejlesztés 2011-ben is

Megjelent a „Telephelyfejlesztés” c. pályázat a régióban működő, illetve letelepülni kívánó, elsősorban gyártó valamint szolgáltató vállalkozások korszerű telephelyi feltételeinek megteremtéséért.

A meglévő telephelyek, illetve az új telephelyek kialakításához és fejlesztéséhez most pályázati támogatást kaphat a Dél-Dunántúli Operatív Program keretében!

Részcélok:

„A” Beruházási típusú fejlesztés KKV-k részére

„B” Nem beruházási típusú fejlesztés mikro vállalkozások részére

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:

· A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása

· Meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása

· Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség

· A pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése

· Eszközbeszerzés

· Projekt előkészítés

· A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület, felszerelés, eszköz bérlése, lízingelése

A pályázaton a Dél-dunántúli régió mikro-, kis- és középvállalkozásai indulhatnak el.

A megszerezhető támogatás „A” részcél esetén legalább 10 millió, legfeljebb 100 millió forint, „B” részcél esetén legalább 5 millió, legfeljebb 20 millió forint. A támogatás mértéke minden esetben a beruházás összértékének legfeljebb fele lehet.

A pályázatok benyújtása 2011. június 3-tól 2011. augusztus 30-ig lehetséges.

Pályázati dokumentáció elérhető az alábbi oldalon:

http://ujszechenyiterv.gov.hu/doc/2900

2011. április 15., péntek

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén, a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése.

Az „A” komponens támogatható tevékenységei:
Az „A” komponens keretében előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint megvalósuló iskolai rendezvények támogathatók. Egy projekten belül legfeljebb 5 rendezvény tervezhető, figyelembe véve, hogy a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap.

„B” komponens:
FIGYELEM! A „B” komponens keretében a I.-III. pont alatti támogatható tevékenységek közül csak egy tevékenység választható!

I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
III. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése
IV. Projekt előkészítés

Támogatás mértéke:
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke:
„A” komponens: Támogatás intenzitás minden esetben 95%
„B” komponens: Támogatás intenzitás minden esetben 95%

FIGYELEM! A „31 Központi költségvetési szerv és intézménye” KSH kódú kedvezményezettek, valamint az Állami költségevetési szervek listája szerinti kedvezményezettek esetében a támogatás mértékének felső maximuma 100%!

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
• „A” komponens: Minimum 3 millió Ft, maximum 5 millió Ft.
• „B” komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft.