2011. február 15., kedd

Mi a mikro-, kis- és középvállalkozás fogalma?

1) KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele legfeljebb 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege legfeljebb 43 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
c) megfelel a 4) pontban foglalt feltételeknek.

2) A KKV kategórián belül
kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
c) megfelel a 4) pontban foglalt feltételeknek.

3) A KKV kategórián belül
mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek
a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és
b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.
c) megfelel a 4) pontban foglalt feltételeknek.
Az euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításakor a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által megállapított, a KKV üzleti évének lezárásakor érvényes deviza középárfolyamot kell alkalmazni. Újonnan alapított vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes, MNB által megállapított deviza középárfolyamot kell alkalmazni.

4) A vállalkozásban az állam, az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése -
tőke vagy szavazati joga alapján - külön-külön vagy együttesen sem haladja meg a 25%-ot.

További információk:
http://www.nfu.hu/tajekoztato_a_kkv_minosites_megallapitasahoz