2011. február 22., kedd

Új Széchenyi Terv - Az árajánlat követelményei a Gazdaságfejlesztési Operatív Program pályázati kiírásaiban

Minden költségtétel – kivéve, amelyről a Pályázati Felhívás kimondottan másként nem rendelkezik- alátámasztására kérjük, hogy csatoljon a pályázat benyújtásakor érvényes, magyar nyelvű árajánlatot, mely tartalmazza:

ea) az ajánlattevő megnevezését, aláírását, nyilatkozatát a kereskedői státuszra vonatkozóan;

eb) az ajánlat tárgyának pontos megnevezését; típusát, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit, rendelésre gyártott beszerzés esetén technikai feltételek részletes feltűntetése;

ec) tartozék beszerzése esetén annak jelölése, hogy mely eszközhöz tartozik;

ed) szoftver beszerzése esetén az ajánlat tárgyának TESZOR számát és megnevezését;

ee) eszköz beszerzése esetén az ajánlat tárgyának VTSZ számát;

ef) az árajánlat érvényességét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát, amely a pályázat benyújtását megelőző 90 napnál nem lehet régebbi;

eg) az egységárat, a nettó árat, az ÁFÁ-t és a bruttó árat;

eh) eszközök esetén az eszköz gyártási évét és a forgalmazó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az eszköz új;

ei) ingatlan és/vagy infrastrukturális beruházás esetén a részletes építési, kivitelezési költségvetést, költségeket.

ej) amennyiben az eszköz- vagy szoftverbeszerzéshez kapcsolódó árajánlat tartalmaz betanítást is, kérjük a betanítás költségét külön feltüntetni.

ek) domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díjának elszámolása esetén a költségek megbontva szerepelnek domain név regisztrációra és webtárhely egyszeri díjára.

el) Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsíttatása esetén:

1. a megvalósulás helyszíneit tételesen felsorolva;

2. a tevekénységi köröket, amelyekre a bevezetésre kerülő rendszerek vonatkoznak,

3. bevezetés esetén: A felkészítő cég (ajánlatadó) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy olyan Magyarországon bejegyzett cég, melynek a saját minőségügyi rendszere is rendszertanúsításra akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított ISO 9001 szerint, és a tanúsítványának az érvényessége olyan tevékenységre is kiterjed, mely egyértelműen jogosulttá teszi a felkészítőt a pályázatban megjelölt rendszer kiépítésére, az auditálásra való felkészítésre.

4. tanúsíttatás esetén: A választott tanúsító vagy hitelesítő (ajánlatadó) arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy olyan cég vagy természetes személy, amelyet az EGT valamely tagállamának vagy Svájcnak a nemzeti akkreditálási rendszerében EN 45012/EN vagy ISO/IEC 17021:2007 szerint rendszertanúsításra vagy hitelesítésre akkreditáltak.

em) igénybevett szolgáltatások esetén a fentieken túlmenően az árajánlatnak tartalmaznia kell az elvégzendő feladatok szakmai tartalmát, ráfordított emberhónap számot valamint az anyagköltség és a személyi ráfordítás mértékét.

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, át kell számítani forintra az árajánlat napjára vonatkozó MNB hivatalos árfolyamán. Nem magyar nyelvű árajánlat esetében magyar nyelvű fordítást is mellékelni kell a teljes árajánlatról. Nem szükséges hivatalos, fordítóiroda által készített fordítás.Tájékoztatjuk, hogy a benyújtáskor ugyanarra a költségtételre egy árajánlat elegendő.