2011. február 15., kedd

Új Széchenyi terv - Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára tárgyú pályázat kötelező vállalásai

Az 1. pontban foglalt feltételt és a 2. a) vagy b) pontokban foglalt feltételek valamelyikét együttesen kell vállalni.

1. Létszámtartás
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.)
Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év (2010) éves átlagos statisztikai
állományi létszáma.

2. Személyi jellegű ráfordítás
a) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell a támogatási összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
Szb + (T * 0,05) ≤ (Sz1 + Sz2)/2

VAGY


b) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 5 %-kal a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.

Szb * 1,05 ≤ (Sz1 + Sz2)/2

Ahol:
Szb: Összes személyi jellegű ráfordítás a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben
Sz1: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben
Sz2: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben
T: megítélt támogatás összege

A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét
követően kerülnek ellenőrzésre.