2011. február 15., kedd

Új Széchenyi terv - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése tárgyú pályázat kötelező vállalásai

Az 1. pontban foglalt feltételt és a 2. a) vagy b) pontokban foglalt feltételek valamelyikét együttesen kell vállalni.

1. Létszámtartás
A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. (A negatív eltérés nem lehet nagyobb, mint 0,5.) Bázislétszámnak minősül a pályázat beadását megelőző év (2010) éves átlagos statisztikai állományi létszáma.

2. Személyi jellegű ráfordítás
a) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezıen befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora,) növekednie kell a támogatási
összeg 5 %-ával a bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
Szb + (T * 0,05) ≤(Sz1 + Sz2)/2

VAGY

b) A projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti év átlagos éves személyi jellegű ráfordításainak (egyéni vállalkozók esetén az alkalmazottak részére kifizetett bér, megbízási díj, alkalmazottak után kötelezően befizetett társadalombiztosítási járulék, a munkáltatói és kifizetői minőségében megfizetett egészségügyi hozzájárulás SZJA bevallás szerinti vonatkozó sora) növekednie kell 5 %-kal a
bázisévhez (beadást megelőző üzleti év) képest.
Szb * 1,05 ≤ (Sz1 + Sz2)/2
Ahol:
Szb: Személyi jellegű ráfordítás a pályázat beadását megelőző lezárt üzleti évben
Sz1: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben
Sz2: Személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben
T: megítélt támogatás összege
A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét
követően kerül ellenőrzésre.