2011. február 15., kedd

Új Széchenyi terv - Mikrovállalkozások fejlesztése pályázat kötelező vállalásai

A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezését közvetlenül követő 2 üzleti év személyi jellegő ráfordításainak összege eléri az elnyert vissza nem térítendő támogatás
összegének 50%-át.

T*0,5≤ Sz1 + Sz2

Ahol:
Sz1: Összes személyi jellegű ráfordítás a projekt befejezését követő 1. lezárt üzleti évben
Sz2: Összes személyi jellegő ráfordítás a projekt befejezését követő 2. lezárt üzleti évben
T: megítélt vissza nem térítendő támogatás összege

A fenti vállalások teljesülése a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti év végét
követően kerülnek ellenőrzésre.