2011. március 18., péntek

Az Új Széchenyi Terv Pályázati kézikönyvéből

Ésszerű változtatások
  • Elektronikus pályáztatás
  • Rövidebb adatlapok
  • Egyszerűbb nyilatkozattétel
  • Gyorsabb eljárások, gyorsabb kifizetések
  • Rövidebb bírálati idő, automatikus értékelés
  • Átgondolt, fejlesztési célokra koncentráló pályázatok

PÁLYÁZATOK

A Foglalkoztatási Program pályázatai:

Kiemelt Projektötletek benyújtása a hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása érdekében
Munkaerőpiaci Program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-Magyarországi régióban
Atipikus foglalkoztatási formák támogatása

Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program

Turisztikai szolgáltatások fejlesztése
Helyi és térségi turisztikai desztináció menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése
Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése

Közlekedésfejlesztési Program
Állami kezelésű közutakon az elérhetőség javítása
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése
A 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése
A közúti elérhetőség javítása
Közutak rekonstrukciója
Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
Térségi jelentőségű közutak fejlesztése
Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti/vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása
Térségi elérhetőség javítása
Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése
Településeket összekötő utak fejlesztése

Tudomány-Innováció Program

Vállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása
Innovációs eredmények hasznosításának támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások részére
Képzés- és tartalomfejlesztés, képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai képzésekre és azok fejlesztésére
Kutatási projektek és kutatási szolgáltatások támogatása

Vállalkozásfejlesztési Program
Vállalati együttműködés és klaszterek támogatása
Komplex technológiafejlesztés és foglalkoztatás támogatása
Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése
Mikrovállalkozások fejlesztése
Komplex vállalati technológia-fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára
Kombinált mikrohitel
Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára/középvállalkozások számára

Zöldgazdaság-fejlesztési Program
A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő rekultivációs programok
Helyi hő- és hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
Megújuló energia alapú térségfejlesztés
Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő- és villamosenergia-, valamint biometán-termelés
Geotermikus alapú hő-, illetve villamosenergia-termelő projektek előkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása
Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás-hasznosítással kombinálva
A távhőszolgáltatás energetikai korszerűsítése
A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)
A fenntarthatóbb életmódot és a fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, terjedésüket elősegítő mintaprojektek
Környezetvédelmi célú informatikai fejlesztések a közigazgatásban (e-környezetvédelem)
Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése a Közép-Magyarországi régióban

A teljes kézikönyv megtekintéséhez kattintson ide: http://ujszechenyiterv.gov.hu/lapozo/palyazatikezikonyv