2011. április 13., szerda

Egyeztetésen a Telephelyfejlesztés

Röviden a tervezett pályázatról:
A pályázati kiírás a KKV-k működési helyszínéül szolgáló meglévő, működő telephelyek modernizációját és bővítését, nem megfelelő telephelyeik cseréjét, új telephelyek kialakítását, a telephelyek kihasználtságának növelését kívánja elősegíteni, a KKV-k versenyképességének megőrzése, fokozása érdekében, a foglalkoztatottság megtartása, javítása mellett.

Részcélok
• „A” Beruházási típusú fejlesztés KKV-k részére
• „B” Nem beruházási típusú fejlesztés mikro vállalkozások részére

A pályázati kiírás „A” részcéljára kizárólag mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő; a „B” részcélra kizárólag mikro-vállalkozásnak minősülő alább felsorolt azon vállalkozások pályázhatnak, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő volt:
1. Jogi személyiségű vállalkozás
2. Jogi személyiség nélküli vállalkozás
3. Egyéb vállalat (Gazdálkodási forma szerinti osztályozási kód: 721)

Önállóan támogatható tevékenységek
„A” részcél esetén támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása önálló tevékenységként csak abban az esetben lehetséges, ha a fejlesztésre hatósági kötelezés miatt van szükség, s annak elmaradása a működési engedély megvonását vonná maga után.

„B” részcél esetén támogatás igényelhető a következő tevékenységekre:
 1. A pályázónál foglalkoztatott alkalmazottak számának növelése. (FTE alapján)

Önállóan nem támogatható tevékenységek
„A” részcél esetén a kiírás keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
 1. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
 2. Eszközbeszerzés.
 3. Projekt előkészítés
„B” részcél esetén a kiírás keretében önállóan nem, csak a fenti tevékenységekkel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
 1. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 2. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása.
 3. Alapinfrastruktúra kiépítése, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása, felújítása ahol az alapinfrastruktúra hiánya, ill. nem megfelelő állapota akadálya a vállalkozás betelepülésének, működésének, illetve továbbfejlődésének.
 4. Eszközbeszerzés.
 5. Projekt előkészítés.
 6. A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó épület, felszerelés, eszköz bérlése, lízingelése.

A támogatás mértéke a Dél-Dunántúli régióban 50%

A támogatás összege: „A” részcél esetén minimum 10, maximum 100millió forint, „B” részcél esetén minimum 5, maximum 20millió forint.

A pályázatok benyújtása június 3-tól 2011. augusztus 30-ig lehetséges.

A teljes kiírást ITT tekintheti meg.