2011. április 15., péntek

A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok

A konstrukció célja a fenntartható életmód és az ehhez kapcsolódó viselkedésminták elterjesztése információs eszközök segítségével. Így cél a fogyasztók környezettudatosságának, környezetkultúrájának és környezet-etikájának fejlesztése, főleg a mindennapi élet területén, a fenntarthatóbb választási lehetőségekről szóló információs kampányokkal, közösségi együttműködések megvalósításával. A pályázat konkrét célja a kompetens és felelős fogyasztói magatartás elterjedésének segítése, a fenntartható életmód értékeinek és eszközeinek széleskörű elterjesztése, a környezeti tanácsadók módszertani kultúrájának korszerűsítése, és a fenntarthatóság nem formális tanulási helyzeteinek ösztönzése.

Az „A” komponens támogatható tevékenységei:
Az „A” komponens keretében előre meghatározott forgatókönyv és szakmai tartalom szerint megvalósuló iskolai rendezvények támogathatók. Egy projekten belül legfeljebb 5 rendezvény tervezhető, figyelembe véve, hogy a projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő 12 hónap.

„B” komponens:
FIGYELEM! A „B” komponens keretében a I.-III. pont alatti támogatható tevékenységek közül csak egy tevékenység választható!

I. Térségi komplex kampányok megtervezése és lebonyolítása
II. Fenntarthatósági tematikájú rendezvény/rendezvénysorozat szervezése és lebonyolítása
III. Lakossági tanácsadó iroda fejlesztése
IV. Projekt előkészítés

Támogatás mértéke:
Az ebben a pályázati felhívásban elnyerhető támogatás mértéke:
„A” komponens: Támogatás intenzitás minden esetben 95%
„B” komponens: Támogatás intenzitás minden esetben 95%

FIGYELEM! A „31 Központi költségvetési szerv és intézménye” KSH kódú kedvezményezettek, valamint az Állami költségevetési szervek listája szerinti kedvezményezettek esetében a támogatás mértékének felső maximuma 100%!

Támogatás összege:
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás mértéke:
• „A” komponens: Minimum 3 millió Ft, maximum 5 millió Ft.
• „B” komponens: Minimum 10 millió Ft, maximum 50 millió Ft.